İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri

Ürün güvenliği alanında ithalat aşamasında gerçekleştirilen denetimler konusunda uzman danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Avrupa Birliği teknik mevzuatı esas alınarak uyumlaştırılan teknik mevzuat kapsamına giren ürünlere yönelik ithalatta yürütülen denetimlere ilişkin ithalatçı firmalara rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu kapsamda ithal edilecek ürünün hangi Tebliğ kapsamında denetime tabi tutulduğu belirlenmekte ve ithal edilmek istenen ürünlerin ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olup olmadığına ilişkin danışmanlık sağlamaktayız.
0 Yorumlar