EKO TASARIM-ENERJİ ETİKETLEMESİ (ECODESIGN AND ENERGY LABELLING)

Günümüzde çevre ve enerji verimliliği, işletmeler ve tüketiciler için giderek daha önemli bir konu haline gelmektedir. Bu bağlamda, Eko tasarım ve enerji etiketlemesi yönetmelikleri ve uygulama tebliğleri, çevre dostu ve enerji tasarruflu ürünlerin geliştirilmesini ve pazarlanmasını teşvik ederek, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Eko tasarım, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini azaltmayı hedeflerken, enerji etiketlemesi, tüketicilere enerji tüketimlerini daha iyi anlama ve bilinçli seçimler yapma imkanı sunar. 


Eko Tasarım Yönetmeliği Nedir?

Eko Tasarım Yönetmeliği (2009/125/EC), enerji tüketimi ile doğrudan ilişkili olan ürünlerin çevresel etkilerini azaltmayı hedefler. Yönetmelik, ürünlerin tasarımından itibaren çevresel etkilerini göz önünde bulunduran, enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder.

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik, elektrikli aletler başta olmak üzere enerjiyle ilgili pek çok ürünü içine alan ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için zorunlu olan enerji verimliliği ve çevresel performansa ilişkin şartların çerçevesi düzenlenmektedir.

Ürünlere ilişkin gereklilikler uygulama tebliğler ile belirlenmekte olup imalatçılar tarafından bu tebliğlerin şartları yerine getirilmesi gerekmektedir.

Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği Nedir?

Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği (2017/1369/EU), Avrupa Birliği içindeki tüm enerji tüketen ürünlerin enerji verimliliği düzeyini tüketicilere açık bir şekilde gösteren bir etiketleme sistemini kapsar. Bu yönetmelik, tüketicilere daha bilinçli alışveriş yapma olanağı sunarak, enerji tüketimlerini azaltma ve çevreye duyarlı ürünleri tercih etmeyi teşvik eder.


0 Yorumlar